OS Deployer

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Komplexní nástroj pro distribuci operačních systémů umožňující tvorbu obrazů systémů a aplikací, a následně rychlou a snadnou instalaci na počítačích ve společnosti. Tyto procesy probíhají bez zapojení koncových uživatelů (obraz můžeme tvořit, když uživatel pracuje, bez přerušení ním prováděných činností).

OS Deployer tvoří přesnou kopii pevného disku obsahující konfigurace, operační systém a všechny aplikace. Celek může být instalován na mnoha počítačích najednou. Systém se integruje se softwarem pro zprávu pracovních stanice – Desktop Central, což umožňuje rychlé a efektivní implementování počítačů v organizaci – od instalace operačního systému až po jejich komplexní správu. Jedná se o komplexní nástroj správy obrazů operačních systémů a aplikací.

VÝHODY

  • automatické provádění akcí po zavedení obrazu eliminující prodlení
  • možnost tvorby obrazů na dálku
  • zavádění systémů na mnoha zařízeních najednou
  • přizpůsobení prováděných činností

FUNKCE

Možnost manuální tvorby kopie pevného disku za účelem ochrany před potencionální ztrátou dat a možností instalace na jiných zařízeních.

Aplikace umožňuje tvorbu repozitáře obrazů. V případě přijetí zaměstnance na určitou pozici lze zavést obraz shodný se směrnicemi a hotovou konfigurací, což rozhodně zvyšuje efektivitu osob věnujících se vydávání techniky. V případě odcizení zařízení existuje také možnost okamžitého obnovení dat.

Snadná instalace obrazů systému díky intuitivnímu rozhraní bez zapojení koncových uživatelů.

Přátelský systém s ohledem na jasné rozdělení v menu: hlavní stránka, obrazy, nasazení, ovladače, správce, technická podpora. V každém z modulů se nachází přehledné kategorie funkcí, díky čemuž lze obrazy rychle vytvořit i nasadit, to vše bez nutnosti zapojení koncového uživatele nebo bez nutnosti organizování relací na dálku.

OS Deployer může fungovat jako samostatná aplikace, nebo se můžete rozhodnout pro zakoupení Desktop Central a pak může být součástí propracovanějšího systému ke správě zařízení.

Rozšířené funkce tohoto nástroje správy obrazů operačních systémů a aplikací zahrnují mimo jiné tvorbu bezpečnostních zásad a instalaci aktualizací s možností jejich předchozího otestování. Až v okamžiku úspěšného absolvování testů jsou opravy zavedeny na ostatních zařízeních. Správci mají k dispozici také funkci vzdáleného připojení nebo úplné monitorování modifikací prováděných na zařízeních.

Automatické implementování konfigurací společně s instalovaným softwarem na mnoha zařízeních najednou.

Výběrem určitého zařízení správce systému implementuje nejen konfigurace, ale také aplikace používané na určitých pracovištích. Celý proces probíhá ne prostřednictvím výběru aplikace, ale dříve vytvořených obrazů systémů. Díky takovémuto řešení je osoba dostávající zařízení připravena k práci od okamžiku spuštění počítače.

Přizpůsobování vytvářeného obrazu potřebám organizace v souladu s přijatými bezpečnostními směrnicemi.

OS Deployer umožňuje mimo jiné tvorbu zálohy celého profilu uživatele na konkrétním zařízení. Umožňuje rychlou migraci v případě výměny zařízení za nové. Pomocí této funkce lze přenést veškerá oprávnění, preference nebo nastavení zabezpečení, která jsou unikátní pro konkrétního uživatele. Proces probíhá s pomocí Windows ADK tool a OS Deployer. Tato funkce je dostupná pouze na zařízeních se systémem Windows.

Naplánování akcí, které mají být provedeny po implementování obrazu za účelem standardizace celého procesu.

V závislosti na iniciovaném procesu po implementaci obrazu může být požadováno provedení poimplementační akce, kterou lze v systému také definovat. Šablony mohou být ukládány a využívány v budoucnu tak, aby se ušetřil čas v případě realizace opakovaných akcí.

Zajímají vás systémy kompatibilní s OS Deployer?

Podívejte se na software pro správu IT Desktop Central.