ADSelfService Plus

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

ADSelfService Plus je integrovaný nástroj, který umožňuje reset hesla, odblokování účtu a doplnění údajů v Active Directory koncovými uživateli.

Tento portál koncového uživatele navíc umožňuje přihlašování SSO do mnoha jiných aplikací z úrovně jedné konzole. ADSelfService Plus umožňuje přihlašování pomocí jednoho kliknutí více než 110 předpřipravených aplikací a aplikací podporující SAML, včetně Microsoft 365, SalesForce a G Suite díky SSO. Nástroj také zvyšuje bezpečnost pomocí mnoha podporovaných metod dvojité autentizace, jako například SMS, email, YubiKey a Google Authenticator. Díky větší samostatnosti uživatelů získávají správci více času. Systém také disponuje mnoha reporty, díky nimž udržíme přehled nad činnostmi, které uživatelé provádějí.

VÝHODY

  • samoobslužná správa hesel
  • zasílání upozornění uživatelům o končící platnosti hesel
  • možnost přizpůsobení podrobných pravidel hesel v organizační jednotce
  • samostatná aktualizace osobních údajů
  • rychlé vyhledávání uživatelů, kontaktů a skupin v organizaci
  • nastavení odběrů skupin, bez nutnosti kontaktování správce
  • zvýšení bezpečnosti organizace

FUNKCE

Možnost samostatné správy účtu

Tato funkce umožňuje koncovému uživateli reset hesla a odblokování účtu na základě bezpečnostní otázky nebo jiného typu dvojité autentizace. S pomocí agenta GINA ADSelfService Plus tyto funkce zpřístupňuje také z přihlašovací obrazovky Windows, Linux i Mac. Tuto možnost lze také integrovat do portálu OWA a Citrix. Zaměstnanec má také přístup ke svým osobním údajům a může je sám aktualizovat – například i přidáním své fotografie.

Přidělení bezpečnostních zásad k OU a skupinám

Systém umožňuje definovat politiku hesel pro danou skupinu nebo OU společně s možností přidělení přístupu k takovým funkcím, jako je: reset hesel, odblokování účtu a úprava osobních. Tato funkce umožňuje přiřazení odpovídající úrovně zabezpečení pro danou skupinu.

Možnost jednorázového přihlášení do mnoha aplikací, tzv. SSO

Po jednom přihlášení do systému ADSelfService Plus získává koncový uživatel přístup k systémům používaným firmou, jako jsou: Dropbox, Office365, OracleDB a dalších více než 110 jiných aplikací dostupných out-of-the-box. ADSelfService Plus také umožňuje přidávání vlastních aplikací, podle standardu SAML.

Funkce reportování a auditu událostí

Portál koncového uživatele ADSelfService Plus umožňuje generovat, na základě registrovaných uživatelů, reporty týkající se např. hesel s končící platností, zapomenutých hesel nebo využívaných licencí. Systém umožňuje také export reportu do mnoha formátů a jejich cyklické zasílání. 

Zajímají vás systémy kompatibilní s ADSelfService Plus?

Podívejte se na:

systém pro správu domény ADManager Plus,

systém helpdesk ServiceDesk Plus.