AD360

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

AD360 je integrované řešení pro správu identity a přístup ke zdrojům, vymáhání bezpečnosti a zajištění shody.

Počínaje zpřístupněním uživatelům, přes samoobslužnou správu hesel a monitorování změn ve službě Active Directory, po jedno přihlášení (SSO) do korporátních aplikací. AD360 pomáhá provádět všechny tyto úkoly IAM pomocí na používání nenáročného rozhraní pro Active Directory, Exchange Server a Microsoft 365. Integrovaná správa Active Directory a Exchange AD360 vám umožní jednoduše vybrat potřebné moduly a zahájit řešení problémů IAM v lokálním, cloudovém a hybridním prostředí z úrovně jedné konzole. AD360 umožňuje auditování celého prostředí, včetně Active Directory, Microsoft 365 a všech souborových serverů. Lze také například umožnit uživatelům resetovat svá zapomenutá hesla s šetřit tím čas IT administrátorům.

VÝHODY

  • správa a reportování AD, Exchange a Microsoft 365
  • inspekce a spuštění poplachu v reálném čase pro lokální AD a Azure AD
  • samoobslužná správa hesel AD, synchronizace hesel a SSO
  • reportování, audit a monitorování pro Exchange a Skype for Business Server
  • správa, monitorování, kontrolování a reportování v Microsoft 365
  • tvorba záložních kopií a obnova AD, Exchange a Microsoft 365

FUNKCE

Snadná správa uživatelů AD, Exchange, Microsoft 365 a G Suite

Integrovaná správa Active Directory a Exchange AD360 umožňuje tvořit, upravovat, blokovat i odstraňovat účty ve výše uvedených službách. Systém je centrálním pilířem správy prostředí na základě svých možností, jako jsou: workflow, automatizace, přidělování přístup ke zdrojům, tvorba poštovních schránek a mnohem více.

Náhled do všech změn probíhajících v AD, Microsoft 365, Windows Server a Exchange Server

Monitorujte činnosti spojené s přihlašováním uživatelů, změnou atributů uživatelských účtů, počítači a skupin. Systém má možnost vícedoménového monitorování v reálném čase. AD360 usnadňuje dodržování takových IT předpisů, jako je SOX, HIPAA, PCI DSS a GLBA, díky využívání hotových reportů. Navíc lze každý z dostupných reportů zaslat ve vámi vybraném formátu souborů a vytvořit cyklický harmonogram jeho generování a zasílání vybranou cestou na disku.

Bezpečný přístup ke korporátním aplikacím s pomocí jednoho kliknutí

Systém umožňuje přístup k mnoha aplikacím klíčovým v dané firmě pomocí SSO. AD360 má více než 110 předkonfigurovaných aplikací, které stačí připojit přes příslušnou adresu a port. Díky tomu má koncový uživatel možnost přihlašovat se bez nutnosti opětovného zadávání přihlašovacího jména a hesla. Program má také možnost přidávat vlastní aplikace prostřednictvím protokolu SAML.

Možnost samostatného resetu hesla a aktualizování osobních údajů uživatelem

Systém umožňuje zpřístupnit koncovému uživateli možnost resetovat své heslo před nebo po jeho vypršení. Pracovníku také může být svěřena možnost aktualizovat své osobní údaje v případě stěhování, změny jména apod.

Automatizace rutinních úkolů správy

Systém disponuje možností automatizování opakovaných administrativních úkolů, např. blokování neaktivních uživatelů apod. Automatizace umožňují cyklické provádění akcí, jako je reset hesla na základně nakonfigurovaného reportu, následně zablokování uživatele nebo jeho odstranění v případě dlouhodobé neaktivity.

Bezproblémová tvorba záložních kopií a obnovování objektů

Systém umožňuje tvořit záložní kopie objektů AD, Exchange, Microsoft 365, webů SharePoint Online a OneDrive. Kromě běžného celkového backupu dokáže software vytvářet přírůstkové zálohy, čímž zajišťuje jak nejnovější stav záložní kopie, tak i zkracuje čas potřebný pro její vytvoření. AD360 rovněž umožňuje obnovování všech dříve uložených atributů ze záložních kopií. Systém dále disponuje funkcí Rollback umožňující stažení nesprávně zavedené změny v prostředí.