Evropské projekty

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Tým pro realizace konzultuje se svými klienty a partnery možnost financování jejich záměrů prostřednictvím evropských fondů od roku 2003.

Jsme zaměřeni na následující oblasti:

 • podpory investičního rozvoje
 • podpory inovativnosti
 • podpory ICT technologií
 • podpory přeshraniční spolupráce Čechy – Sasko
 • podpory zaměstnanosti na globální úrovni
 • podpory sociální integrace na globální úrovni

Na přelomu roku 2021 startují nová programová období, která budou zájemcům představena do června. Z tohoto důvodu zde prezentujeme oblasti, které je aktuálně možné financovat:

 • investice pro rozvoj, údržbu a výstavbu sportovišť
 • investice pro zlepšení energetické bilance rodinných domů (zateplování, solární systémy, hospodaření s vodou)
 • podporu inovativnosti výrobků, technologií, procesů, zvýšení prodeje
 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí
 • podporu inovačním podnikům – poskytování služeb, provoz, prostory
 • podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace
 • podpora přeshraniční spolupráce Čechy – Sasko

Další aktualizaci možností financování je možno očekávat v březnu/dubnu 2022.

Pro prvotní kontakt prosím vyplňte dotazník zde.