Password Manager Pro

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Password Manager Pro je specializovaný systém pro správu privilegovaných účtů a nahrávání vzdálených relací.

Disponuje také funkcí přidělení přístupu, která nám umožňuje kontrolovat, kdo má k čemu přístup. Password Manager Pro rozšiřuje uchovávání hesel s možností realizace spojení SSH/RDP/VNC ke všem zdrojům. Navíc umožňuje správci nastavení příslušných zásad hesel, díky čemuž budeme mít jistotu, že je naše prostředí bezpečné. Nástroj umožňuje také udělení dočasného přístupu k danému zdroji, společně s možností akceptace na základě ticketů z helpdeskových systémů. Tak máme možnost důkladnější kontroly přístupu. Další funkcí je skenování webových stránek za účelem stažení certifikátu SSL a jeho správy. Díky tomu jsme schopni monitorovat, kdy daný certifikát vyprší a včas zajistit nasazení nového. Nástroj umožňuje také správu klíčů SSH, díky čemuž nebudeme mít problém s připojením k příslušným linuxovým serverům.

VÝHODY

  • audit přístupů ke zdrojům, jimiž uživatel disponuje
  • možnost přidělování přístupů ke zdrojům nebo skupinám zdrojů
  • ochrana prostředí pomocí automatické změny hesla
  • centrální uchovávání a kontrolování certifikátů SSL
  • repozitář klíčů SSH na jednom místě
  • bezpečné uchovávání hesel a důležitých souborů na jednom místě

FUNKCE

Možnost rotování klíčů a periodické změny hesel

Systém umožňuje rotování klíčů SSH vždy po určité době, aby se znemožnil neautorizovaný přístup osob zvenku organizace. O provedení rotace může být správce systému informován e-mailovou notifikací.

Možnost vzdáleného přístupu ke zdrojům a nahrávání relace

Tato funkce umožňuje přístup třetím osobám k danému prostředí, na určitou dobu. Centrální správa hesel Password Manager Pro umožňuje definování času vzdálené relace a po ukončení relace může být použité heslo resetováno, aby se znemožnil opětovný přístup ke zdrojům. Systém umožňuje nahrávání vzdálených relací uživatelů a ukládá je na disk správcem vybranou cestou. Password Manager Pro může nahrávat relace RDP, VNC, stejně jako SSH, Telnet a SQL.

Funkce auditu přístupu uživatelů ke zdrojů

Centrální správa hesel Password Manager Pro má možnost auditu událostí odhalených v systému a jejich prohledávání. Software umožňuje také prohlížení uložených vzdálených relací, stejně jako nahrávek z jednoho místa v internetové konzoli. Tato funkce také ukazuje, zda je právě nyní aktivní nějaká uživatelská relace.

Možnost správy klíčů SSH

Systém umožňuje prohledání sítě za účelem detekce klíčů SSH a jejich následné správy. Password Manager Pro zobrazuje také IP adresy nebo názvy DNS a čas, kdy byly dané klíče SSH vytvořeny a k jakým serverům byly přiřazeny.

Přístup ke zprávě certifikátů SSL

Systém má možnost detekovat všechny certifikáty SSL v prostředí, společně s informacemi o nich, jako je vypršení nebo přiřazení. Než daný certifikát vyprší, dostane na to správce upozornění, aby provedl úkony za účelem udržení bezproblémového provozu.

Zajímají vás systémy kompatibilní s Password Manager Pro?

Podívejte se na:

systém pro správu SSH klíčů Key Manager Plus,

systém helpdesk ServiceDesk Plus.