Cloud Security Plus

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Cloud Security Plus umožňuje analýzu logů z platforem, jako jsou AWS, Azure, Google Cloud a Salesforce.

Nástroj umožňuje centrální správu logů všech služeb a disponuje specializovanými reporty, které umožňují důkladně si prohlédnout celé prostředí. Díky těmto reportům jsme schopni zjistit, kdo, kdy a co provedl a analyzovat získání nechtěného přístupu. Systém disponuje mnoha předdefinovanými reporty, které umožňují rychlou analýzu prostředí. Díky tomu nebudeme překvapeni, když některý ze serverů přestane pracovat. Systém pro analýzu cloudových prostředí Cloud Security Plus pracuje z úrovně internetového prohlížeče, čímž zajišťuje vhled do celého cloudového prostředí z jednoho místa.

VÝHODY

  • náhled všech akcí z jednoho místa
  • ověřování veškerých akcí v cloudovém prostředí
  • poplachy v reálném čase
  • integrace cloudových řešení
  • zabudované reporty vytahující data z cloudových řešení

FUNKCE

Rychlý náhled všech dat

Cloud Security Plus disponuje možností prezentovat údaje ukazující aktuální stav prostředí po přihlášení do aplikace. Rozhraní umožňuje výběr příslušného cloudového řešení, stejně jako volbu časového období, které si chceme ověřit. Dashboardy také umožňují přímý přechod k příslušnému reportu pomocí jednoduchého kliknutí.

Centrální správa veřejných cloudů

Systém sbírá informace ze spousty veřejných cloudových instancí a uchovává je v databázi po zadanou dobu. Data získaná Cloud Security Plus mohou být graficky prezentována pomocí reportů. Díky této funkci jsme schopni monitorovat všechny akce z úrovně jedné konzole, mezi mnoha cloudovými prostředími.

Auditování cloudových prostředí a reporty cloudového prostředí

Cloud Security Plus má celou řadu předdefinovaných reportů obsahujících podrobné informace o událostech, k nimž dochází v Amazon EC2, Web Application Firewalls (WAF), Relational Database Service (RDS), Lambda, Security Token Service (STS), Elastic Block Store (EBS), Virtual Private Cloud (VPC), Elastic Load Balancer (ELB) a Simple Storage Service (S3). Samotný systém se společně s každou aktualizací rozvíjí také o nové reporty.

Spuštění poplachu o problémech v prostředí v reálném čase

Systém pro analýzu cloudových prostředí disponuje možností konfigurace upozornění správců přes e-mailovou zprávu. Ke každému typu výstrahy lze přiřadit příslušný název zprávy, což technikovi usnadní identifikaci problému nebo potencionálně nebezpečné události. Získáme tím spuštění poplachu v reálném čase, což je cenná součást práce každého správce. 

Zajímají vás systémy kompatibilní s Cloud Security Plus?

Podívejte se na systém pro správu IT prostředí LOG360.