Vulnerability Manager Plus

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Moderní technologie umožňují optimalizaci procesů nezbytných k fungování organizace, ale společně s objevujícími se možnostmi se objevují i hrozby.

Trhliny v síti organizace můžou být zneužity útočníky, aby se tomu zabránilo vytvořil ManageEngine Vulnerability Manager Plus. Jde o integrovaný nástroj ke správě zranitelnosti, zajišťující komplexní skenování, hodnocení a odstraňování trhlin ve všech koncových bodech vaší sítě. Správa zranitelnosti Vulnerability Manager Plus nabízí také cyklické reportování dat s možností zasílání příslušných informací na uvedené e-mailové adresy. Také existuje možnost využití dotazníků, které vytěží ze systému nejpodrobnější informace, v závislosti na našich potřebách.

VÝHODY

  • úspora času spojená s péčí o bezpečnost infrastruktury z úrovně jedné aplikace
  • bezpečnost spojená s úplnou kontrolou nad zavedenými opravami
  • možnost provedení auditu s pomocí kompletní historie zavedených změn
  • okamžité hodnocení stavu infrastruktury díky průběžně aktualizovaným datům z dashboardu

FUNKCE

Modul Deployment umožňuje testování a následně instalaci doporučených oprav do konkrétních aplikací.

Tvorba zásad zavádění změn nebo bezpečnostních zásad je intuitivní a umožňuje provádět ty samé úkoly na celých skupinách zařízení. Celý proces může být automatizován nebo prováděn manuálně. K dispozici máme také možnost na dálku zapínat a vypínat pracovní stanice, které nás zajímají, můžeme tak kdykoliv převzít úplnou kontrolu nad daným zařízením.

Využití dashboardů jako hlavního zdroje informací, které nás v reálném čase informují o možném nebezpečí nebo také o aktivitách, které je třeba okamžitě vyvinout.

Systém nás informuje o kritických zranitelnostech souvisejících např. nedostatek aktuálních bezpečnostních opatření získaných od třetích stran. Rovněž informuje o zranitelnostech s nižší prioritou, díky nimž můžeme optimálně naplánovat práci související s údržbou infrastruktury.

Informování o chybách konfigurace serveru

Informování o chybné konfiguraci serveru spojených např. s vhodným šifrováním, oprávněním k zavádění změn, způsoby autentizace, platností certifikátů, vynucováním bezpečných spojení. Modul Threats také umožňuje kontrolu portů využívaných v naší infrastruktuře, společně s informací o využívajících aplikacích a o zdroji této komunikace (pracovní stanice).

Reportování údajů spojených s konfigurací pracovní stanice

Reportování údajů spojených s konfigurací pracovní stanice, systémů vyžadujících opětovné spuštění, údajů spojených s obecným stavem naplnění bezpečnostních kritérií nebo také údaje týkající se nenainstalovaných bezpečnostních oprav. Správa zranitelnosti pomocí aplikace umožňuje využití jak předdefinovaných reportů, reportů vytvořených pro individuální potřeby uživatele pomocí dotazů a naplánovaných reportů – periodicky zasílaných na uvedené e-mailové adresy.

Zajímají vás systémy kompatibilní s Vulnerability Manager Plus?

Podívejte se na software pro správu IT Desktop Central.