Patch Manager Plus

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Nástroj nabízející automatickou instalaci oprav a aktualizací pro systémy Windows, Linux, Mac OS a více než 300 aplikací třetích firem.

Řešení je dostupné také v cloudu. Pomáhá se zajištěním bezpečnosti a snižuje náchylnost vůči hrozbám spojeným se škodlivým softwarem. Aplikace monitoruje systém z hlediska chybějících oprav, testuje stažené aktualizace před jejich zavedením, čímž minimalizuje riziko poruchy. Následně automaticky instaluje otestované aktualizační soubory ve vybraných aplikacích. Doplňující možnosti jsou reporty a audity, což umožňuje získání kompletního obrazu změn zavedených v korporátních zařízeních. Tento pokročilý nástroj pro implementaci dat Patch Manager Plus zajišťuje náhled do informací o stavu operačních systémů uživatelům. V případě, kdy určená pracovní stanice vyžaduje restart, bude nás o tom Patch Manager Plus v příslušný okamžik informovat.

VÝHODY

  • úspora času během provádění aktualizací
  • kompletní znalosti o zaváděných změnách
  • podrobné informace o stavu pracovních stanic uživatelů
  • možnost reportování historických údajů

FUNKCE

Automatické zavádění uvedených oprav společně s dřívějším testováním samotnou aplikací.

Tento pokročilý nástroj pro implementaci oprav umožňuje výběr testovací skupiny pracovních stanic, na nichž bude aktualizace instalována nejdříve. Pokud proces instalace proběhne bezproblémově a samotné zařízení bude správně fungovat po určité množství času, může systém automaticky instalovat testované opravy na ostatních skupinách zařízení. Celý proces lze také provést manuálně.

Úplný náhled změn zavedených na dané pracovní stanici bez zapojení koncových uživatelů

Proces instalace probíhá neinvazivně, proto mohou uživatelé zařízení po tuto dobu vykonávat svou práci. Díky rozdělení do skupin existuje možnost provádění operací na mnoha zařízeních najednou nebo jednotlivě, dle potřeby. Propracovaná konfigurace umožňuje přizpůsobení činností prováděných softwarem v organizaci dle aktuálně přijatých standardů. 

Možnost stažení nasazených úprav v případě výskytu jakýchkoliv problémů/nechtěných změn.

Aplikace bude informovat po provedení testů o aktuálních problémech, ale část rozporů se může projevit teprve v okamžiku používání aplikace uživatelem. Za takovéto situace existuje možnost vrátit změny a obnovit stav před provedenými operacemi, a tak jednoduše obnovit plnou funkčnost softwaru pro uživatele.

Možnost rozhodování o vynechání jistých aktualizací, např. v případě, že máme informace o „vadných“ opravách.

Sporadicky dochází k situacím, kdy se k správci může dostat informace o vadných aktualizacích. Za takovéto situace existuje možnost vynechat aktualizaci pro konkrétní software a tím ušetřit čas nejen svůj, ale také koncových uživatelů, kteří nezažívají jakékoliv problémy. 

Kompletní informace o stavu uvedených operačních systémů s možností příslušné reakce a zavedení nezbytných změn.

Aplikace informuje o aktuálních hrozbách společně se specifikací konkrétních pracovních stanici a informace o tom, které počítače jsou aktuálně v dobré kondici (např. za zohlednění nenainstalované opravy). Stanice vyžadující restart jsou také seskupeny na jednom místě tak, aby v případě potřeby byl tento proces vynucen s možností zavedení nezbytných změn na konkrétním zařízení.

Reportování změn s možností získání podrobných informací o datech a stavu prováděných operací.

Ve výchozím nastavení systém nabízí mimo jiné reporty týkající se obecného stavu pracovních stanic (systémy v dobré kondici, ohrožené nebo s vysokou náchylností vůči hrozbám), reporty týkající se oprav nebo stanic vyžadujících opětovné spuštění. Existuje také možnost tvorby vlastních reportů v závislosti na zvolených kategoriích, společně s možností periodického informování na zadané e-mailové adresy.

9. března 2021 byla společnost Verkada, softwarová společnost specializující se na výrobu bezpečnostních kamer pro monitorování kontroly fyzického přístupu, napadena hackery.

Ti získali přístup k videům nejméně 15 tisíc kamer rozmístěných na různých místech a odhalili vnitřní fungování nemocnic, klinik a ústavů pro duševní zdraví, bank, policejních stanic, věznic, škol, a společností jako Tesla a Cloudflare.

Tento incident svědčí o tom, jak moc jsme sledováni a že je často věnována malá pozornost zabezpečení platforem, které se k tomu používají. Než se však pustíme do podrobností –  jak došlo k útoku na Verkadu?

Útočníci tvrdí, že se jim podařilo získat přihlašovací údaje, které byly veřejně dostupné online, s právy superadministrátora, což jim umožnilo přístup k jakékoli kameře patřící kterémukoli z klientů společnosti.

Nejen, že práva superadministrátora poskytovala přístup k video kanálům, ale také poskytovala přístup ke kořenovému shellu uvnitř kamer běžících u každého zákazníka.

Zero Trust princip: historie se opakuje

Některé organizace v zásadě poskytují uživatelům neomezený přístup, místo aby uživatelům poskytovali pouze přístup, který opravdu potřebují. Po tomto incidentu bylo zjištěno, že téměř každý zaměstnanec Verkada měl oprávnění superadministrátora.

Zajímají vás systémy kompatibilní s Patch Manager Plus?

Podívejte se na software pro správu IT Desktop Central.