Patch Connect Plus

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Infrastruktura Microsoft SCCM se skvěle osvědčila při správě aplikací a pracovních stanic Windows.

Hlavním omezením SCCM je neschopnost aktualizovat aplikace mimo rodinu Microsoft. Jde o velký zdroj nepohodlí pro IT správce, protože musí pracovat s mnoha nástroji určenými pro správu oprav za účelem udržení konzistentní a aktualizované IT infrastruktury. Pro usnadnění je zde Patch Connect Plus – správa softwaru třetích stran díky Microsoft SCCM. Patch Connect Plus je nástroj, který pomáhá zavést opravy pro více než 250 aplikací třetích firem, jako jsou Adobe, Java nebo WinRAR pomocí stávajícího Microsoft System Center Configuration Manager. Aplikace nás bude informovat, na kterých zařízeních se podařilo provést aktualizaci, a na kterých nebylo možné doporučené operace provést.

VÝHODY

  • rozšíření možností nabízených Microsoftem
  • úplná kontrola nad zaváděnými opravami
  • automatická detekce nových verzí aplikací
  • kompletní historie zaváděných změn

FUNKCE

Zavádění aktualizací aplikací mimo rodinu Windows díky repozitáři uloženému na serveru Patch Connect Plus.

Systém umožňuje bezproblémové zavádění oprav a správu softwaru třetích stran, čímž rozšiřuje standardní možnosti nabízené nástroji Microsoft. Proces správy softwaru třetích stran může být automatizován nebo do něj mohou správci manuálně zasahovat, kteří získávají více než 25 nástrojů v jediném softwaru, za účelem lepší optimalizace prováděných činností.

Optimalizace základních operací SCCM s možností obdržení informací o nedostupnosti části zařízení.

V případě neúspěšné instalace způsobené vadnými záplatami vydané výrobcem daného softwaru nebo v případě nemožnosti instalování oprav na daných zařízeních bude systém o nastalé situaci informovat. Je to důležité z hlediska správců, kteří se při správě systému velké organizace budou pravidelně setkávat s podobnými výzvami.

Přizpůsobení oprav spojených se softwarem třetích stran.

Dostupné nástroje umožňují přizpůsobit způsob implementování aktualizací v souladu s harmonogramem přijatým v organizaci. Tento faktor je důležitý z hlediska zaměstnanců, kteří v okamžiku používání aplikace a nainstalování opravy mohou ztratit neuložené výsledky své práce. Existuje také možnost, že se některá aplikace po aktualizaci během práce nerestartuje, proto je nejlepším řešením provádět takové operace po pracovní době v organizaci.

Reporty implementování s možností získání podrobných informací o datech a stavu prováděných operací.

Modul byl rozdělen do 5 samostatných kategorií za účelem nejrychlejšího získávání dat:

  • installed patches – seznam všech aktualizací instalovaných na zařízeních koncových uživatelů
  • system compliance – bodový výsledek ukazující úroveň zabezpečení zařízení
  • system patches – seznam pracovních stanic společně se stavem instalace oprav
  • failed patches – podrobné informace o počítači, na němž instalace skončila neúspěšně
  • failure summary – soubor aplikací generujících chyby během instalace společně s intuitivním vysvětlením chyb