Komplexní ochrana dat ArcServe UDP

SOLEDPRO UVÁDÍ NA TRH V ČR REÁLNOU IT BEZPEČNOST

Arcserve UDP (Unified Data Protection)

Řešení Arcserve UDP spojuje v praxi osvědčené zálohování na úrovni změněných bloků dat, zálohu na pásku, replikaci, vysokou dostupnost a globální deduplikační technologie v rámci jediného jednoduchého řešení. Jedná se o architekturu další generace, která nabízí kompletní možnosti Assured Recovery při bezkonkurenční jednoduchosti použití. Mezi inovativní technologie patří nová unifikovaná škálovatelná architektura, jednoduché plány na ochranu dat, možnosti Assured Recovery a globální deduplikace na zdroji. Arcserve UDP je řešení, které disponuje sjednocenou architekturou pro image zálohy, Infinite Incremental (I2 Technology), Bare Metal Recovery, High Availability (HA), replikaci dat, pásky, cloud, virtual a pod.

Hlavní funkcionality Arcserve UDP:

 • Všechny technologie ochrany klíčových dat jsou spravovatelné v jedné ovládací konzoli.
 • Automatické testování Disaster Recovery (obnovení dat po havárii) na odděleném replikovaném serveru.
 • Automatický Disaster Recovery proces neovlivňuje zbytek systémů a nesnižuje produktivitu.
 • Přehledné a transparentní reporty poskytují dokumentaci o návratnosti systémů.
 • Nepřetržitá replikace a vysoká dostupnost celého systému.
 • Zabezpečení virtuálního prostředí.
 • Aplikační úroveň převzetí služeb při selhání a jejich navrácení po obnovení.
 • Vyspělá a bezpečná replikace z jednoho RPS (Recovery Point Server) na jiný s optimalizací WAN.
 • Skutečná globální deduplikace napříč celou infrastrukturou.
 • Klient/záloha: Data jsou deduplikována před převodem do cílového RPS.
 • Integrovaná archivace záloh nebo celých systémů na pásky.
 • Obnova souborů nebo image záloh z pásky v jednom kroku.
 • Fyzické a virtuální prostředí.
 • Bare Metal Recovery – kompletní obnovení systému ze zálohy.

 

Arcserve UDP je unikátním řešením, jehož hlavními výhodami jsou:

 • Unifikovaná architektura.
 • Jednotná ovládací konzole.
 • Globální deduplikace dat na zdroji.
 • Automatizované testování obnovitelnosti
 • Agentless zálohy pro VMware a Hyper-V
 • Flexibilní plány ochrany a dostupnosti dat
 • Vestavěná replikace a vysoká dostupnost
 • Migrace image z disků na pásku
 • Široká podpora různých prostředí
 • On-premise, off-premise nebo cloud
 • Pokročilý reporting

Certifikáty:

Technický 1 a Obchodní 1

Technický 2 a Obchodní 2