Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Studijní příručka ke čtení

Evaluace

Evaluace průběžná

Evaluace 01

Evaluace 02

Evaluace 03

Evaluace 04

Evaluace 05

Evaluace 06

Evaluace 07

Evaluace 08

Evaluace 09

Evaluace 10

Evaluace 11

Evaluace 12

Evaluace 13

Evaluace 14

Evaluace 15

Evaluace 16

Evaluace 17

Evaluace 18Evaluace závěrečná

Evaluace 01

Evaluace 02

Evaluace 03

Evaluace 04

Evaluace 05

Evaluace 06

Evaluace 07

Evaluace 08

Evaluace 09

Evaluace 10

Evaluace 11

Evaluace 12

Evaluace 13

Evaluace 14

Evaluace 15

Evaluace 16

Evaluace 17

Evaluace 18

Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků
Číslo operačního programu:  CZ.1.07 Číslo globálního grantu:  CZ.1.07/3.2.06
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Název oblasti podpory:  Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/3.2.06/04.0029
Datum realizace:  1.5.2014 – 31.5.2015
Realizátor:  SOLEDPRO s.r.o.

SOLEDPRO s.r.o. je realizátorem projektu z OPVK s názvem Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků.

loga partnerů

Projekt je zaměřen:

 1. Na zvýšení odborné způsobilosti pracovníků v oblasti elektrotechniky.
 2. Na zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti těchto pracovníků na trhu práce primárně v regionu bývalého okresu Ústí nad Labem.

Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání pracující v elektrotechnickém průmyslu. Celkem bude podpořeno 15 kvalifikovaných elektrotechniků.

Předmětem je vytvoření inovativního interaktivního Vzdělávacího produktu, jehož cílem bude zvýšení odborné kvalifikace absolventů na úroveň revizního technika instalací – tedy složení předepsané zkoušky dle §9 vyhlášky 50/1978 Sb. Dojde tím ke zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru. Projekt se zaměřuje na odbornou kvalifikaci pracovníků, který významně zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce a preventivně tak předchází negativním situacím spojených se snižováním stavu nebo nedostatku pracovních příležitostí kvůli své nízké konkurenceschopnosti.

Dalším důvodem je poměrně nízká informovanost cílové skupiny o dostupnosti vzdělání. Cílová skupina bude informovaná jak získat potřebnou kvalifikaci a jak se orientovat na pracovním trhu.Aktuální činnosti

16. – 19. 2. 2016

 • proběhl kurz pro elektrotechniky
 • kurz probíhal v audiovizuální učebně SOLEDPRO s.r.o., zúčastnilo se 5 frekventantů

Červen 2015 – květen 2016

 • probíhá udržitelnost projektu, během níž bude realizován kurz pro elektrotechniky (o termínu konání kurzu budeme informovat zde)
 • zájemci o výukový modul si mohou o tento zažádat po registraci či přihlášení výše

Květen 2015

 • ukončení realizace projektu a celkové zhodnocení jeho průběhu
 • kontaktování účastníků projektu s informací o jeho ukončení
 • zhotovení závěrečného vzdělávacího materiálu a interaktivního vzdělávacího produktu


Duben 2015

 • dokončení třetího pilotního ověření vzdělávacího modulu (úspěšně absolvovalo 6 osob)
 • vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků třetího pilotního ověření vzdělávacího modulu
 • příprava závěrečného vzdělávacího materiálu na základě vyhodnocení posledního pilotního ověření
 • kontaktování firem, které zapojily svoje zaměstnance, hodnocení projektu a přínos


Březen 2015

 • kontaktování CS a zahájení třetího pilotního ověření vzdělávacího modulu
 • příprava závěrečného interaktivního vzdělávacího produktu k uveřejnění na webových stránkách


Únor 2015

 • úpravy vzdělávacího modulu na základě výsledků evaluace druhého pilotního ověření
 • schůzky s posledními zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu


Leden 2015

 • dokončení druhého pilotního ověření vzdělávacího modulu (úspěšně absolvovalo 7 osob)
 • schůzky s dalšími zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu
 • jednání s posledními organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování jejich potřeb a zájmu o zařazení zaměstnanců do projektu
 • vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků druhého pilotního ověření vzdělávacího modulu


Prosinec 2014

 • kontaktování CS a zahájení druhého pilotního ověření vzdělávacího modulu
 • zhodnocení dosavadního průběhu projektu


Listopad 2014

 • schůzky s dalšími zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu
 • další jednání s organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování jejich potřeb a zájmu o zařazení zaměstnanců do projektu
 • úpravy vzdělávacího modulu na základě výsledků evaluace prvního vzdělávacího modulu
 • stanovení termínu konání druhého pilotního ověření vzdělávacího modulu


Říjen 2014

 • dokončení prvního pilotního ověření vzdělávacího modulu (úspěšně absolvovalo 5 osob)
 • schůzky s dalšími zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu
 • kontaktování a další jednání s organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování jejich potřeb a zájmu o zařazení zaměstnanců do projektu
 • vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků prvního pilotního ověření vzdělávacího modulu

Září 2014

 • schůzky s dalšími zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu
 • další jednání s organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování jejich potřeb a zájmu o zařazení zaměstnanců do projektu
 • dokončení výukového materiálu pro účastníky prvního pilotního ověření dle zpracovaných osnov
 • zahájení prvního pilotního ověření vzdělávacího modulu

Srpen 2014

 • schůzky s prvními zájemci o zařazení do vzdělávacího modulu a jejich zapojení do projektu
 • příprava výukového materiálu pro účastníky prvního pilotního ověření dle zpracovaných osnov
 • naplánovaní termínu pro první pilotní ověření vzdělávacího modulu

Červenec 2014

 • jednání s dalšími organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování jejich potřeb
 • pokračování ve zpracovávání dalších témat osnov a jejich úprava do finální podoby
 • vyhledání a kontaktování dalších firem vhodných pro zapojení do pilotního ověření
 • distribuce dalších letáků, oznamujících existenci projektu

Červen 2014

 • jednání s organizacemi z oboru elektrotechniky a zjišťování konkrétních potřeb na zvýšení kvalifikace jejich zaměstnanců
 • příprava informačních materiálů a jejich distribuce
 • zpracování dalších témat vzdělávacího modulu

Květen 2014

 • 1.5. zahájení projektu
 • vytvoření technických podmínek a administrativního zázemí pro plynulý průběh projektu
 • prvotní oslovení organizací působících v oblasti elektrotechniky s informacemi o realizaci projektu
 • výběr vhodných témat a příprava osnov a příprava osnov prvního vzdělávacího modulu
 • příprava informačních materiálů a dokumentů