Pracovníci pro Ústecko

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Název projektu: Pracovníci pro Ústecko
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.3.05
Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Číslo výzvy: 75
Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00269
Datum realizace: 1.5.2012 – 30.4.2014
Realizátor: SOLEDPRO s.r.o.

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou ohroženi nebo mají ztížený přístup na trh práce. Těm nabízíme možnosti uceleného komplexního vzdělávání, jako jsou rekvalifikace, vzdělávací kurzy a možnost vzniku nových pracovních míst. Projekt byl úspěšně ukončen.

loga partnerů

Projekt „Pracovníci pro Ústecko“ si klade za cíl zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání, kde cílovou skupinou v tomto projektu jsou fyzické osoby- uchazeči o zaměstnání, konkrétně osoby se zdravotním postižením zejména nad 50 let věku, které jsou nezaměstnané více než 5 měsíců, a z nich zejména osoby starší 50 let trpící zdravotními problémy. Uplatnění pro tyto cílové skupiny na pracovním trhu je těžké a to zejména z důvodů jejich nepříznivého zdravotního stavu, věku, nedostatečné nebo nevyhovující kvalifikace. Připravovaný projekt účastníkům projektu nabídne provázané aktivity, které jim pomohou s návratem na pracovní trh. Projekt bude brát zřetel na individuální potřeby a možnosti účastníků projektu. 

Připravený program pro účastníky projektu vychází z potřeb cílové skupiny a nabízí jednotlivcům motivační a psychologické aktivizace, bilanční a pracovní diagnostiky, rekvalifikace. 

Účastníci projektu budou moci využít služby Poradenského centra, které nabídne účastníkům absolvování poradenských a vzdělávacích kurzů. Osloveným účastníkům projektu bude posléze nabídnuta možnost nástupu na dotované pracovní místo a dalším účastníkům pak zprostředkováno pracovní uplatnění prostřednictvím služeb personální agentury Soledpro.

Cílové skupiny projektu:

Uchazeči o zaměstnání

 • Osoby se zdravotním postižením a se zdravotními omezeními a to zejména osoby nad 50 let věku.
 • Osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a z nich zejména osoby starší 50 let a s nepříznivým zdravotním stavem.

Realizátor účastníky projektu připraví na nutnost změn, pomůže pozvednout jejich odborné i všeobecné znalosti, pomůže jim najít odpovídající pracovní uplatnění, ukáže jim, jak a kde je do budoucna hledat a bude garantovat i následnou podporu v případě neúspěchu nebo v případě potřeby dalších změn. Pomocí propagačních aktivit ukáže i ostatním příslušníkům cílové skupiny, do projektu nezařazeným, že změna je možná a reálně dosažitelná.

Projekt účastníky pomůže připravit na možné nebo vzniklé překážky v práci a pomůže účastníkům s jejich odstraňováním. Dále nabídne účastníkům zvýšení kvalifikace a získání většího rozhledu v získání odpovídajícího uplatnění, potřebnou motivaci a podporu při zařazování zpět na trh práce a to i v případě neúspěchu. To vše za dohledu specializovaných odborníků-lektorů a psychologa.

Projekt se také bude snažit šířit osvětu pro ostatní příslušníky cílové skupiny-veřejnost, která bude mít možnost více se seznámit s danou problematikou a možnosti řešení nezaměstnanosti této cílové skupiny.Aktuální činnosti

Duben 2014

 • ukončení projektu k 30.4.2014
 • celkové hodnocení projektu
 • provoz poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní klienty

Do projektu „Pracovníci pro Ústecko“ se zapojilo celkem 51 osob, z nichž 15 nalezlo nové pracovní místo u 10 zaměstnavatelů.

Březen 2014

 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • kontaktování zaměstnavatelů, ukončení pracovních míst účastníků projektu na DPM
 • plán aktivit k ukončení projektu- plán provozu poradenského centra po ukončení projektu
 • uspořádání hodnotícího semináře k projektu za účasti zapojených zaměstnavatelů a účastníků projektu

Únor 2014

 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy sebeprezentačních technik)

Leden 2014

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakt s trhem práce pomocí IT)
 • poradenské centrum- pomoc s finančními problémy a problémy s bydlením

Prosinec 2013

 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Základy sebeprezentačních technik)
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • poradenské centrum- vyhledáváním zaměstnání na pracovních portálech, neúspěchy při výběrových řízení, pomoc s úpravou životopisu, servery práce-vyhledávání vhodných míst
 • informování o čerpání dovolené a plánu zástupů o státních svátcích

Listopad 2013

 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Činnost institucí veřejné a státní správy)
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • konzultace se zaměstnavateli- řešení předčasného ukončení pracovních míst, výběr nových CS a nové nástupy na pracovní pozice 

Říjen 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakt s trhem práce pomocí IT)
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • pořádání rekvalifikačního kurzu Daňová evidence a účetnictví
 • pořádání rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily

Září 2013

 • kontroly na pracovištích- vytvořená dotovaná pracovní místa
 • poradenské centrum- pomoc s finančními problémy a problémy s bydlením
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Základy sebeprezentačních technik)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Srpen 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost)
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • pořádání rekvalifikačního kurzu Manikúra a nehtová modeláž

Červenec 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • kontroly na pracovištích- kontrola vytvořených dotovaných pracovních míst
 • pořádání rekvalifikačního kurzu Strážný
 • jednání s lektorem, stanovení termínu pro rekvalifikační kurz Daňová evidence a účetnictví
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání individuální Motivační a psychologické aktivizace

Červen 2013

 • kontroly na pracovištích- vytvořená dotovaná pracovní místa
 • poradenské centrum- pomoc zasaženým povodněmi
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Efektivní kontakt s trhem práce pomocí IT)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Květen 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • ukončení rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního PC
 • pořádání rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily

Duben 2013

 • kontaktování účastníků projektu a zahájení Rekvalifikačního kurzu- Obsluha osobního PC
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Základy pracovní psychologie)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Březen 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí)
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • jednání s lektorem, stanovení termínu pro rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • zahájení a pokračování Bilanční diagnostiky a domlouvání individuálních schůzek s psycholožkou

Únor 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání individuální Motivační a psychologické aktivizace
 • ukončení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
 • jednání s lektorem, stanovení termínu pro zahájení rekvalifikačního kurzu Grafické práce na PC, konzultace s účastníky projektu o uvedený kurz
 • administrativní zajištění probíhajících dotovaných pracovních míst
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy sebeprezentačních technik)

Leden 2013

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání individuální Motivační a psychologické aktivizace
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • nástup dalších účastníků na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu na další dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Efektivní kontakt s trhem práce pomocí IT, Základy pracovní psychologie)
 • pokračování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

Prosinec 2012

 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání individuální Motivační a psychologické aktivizace
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzu v rámci poradenského centra (Základy ekologie)
 • zahájení a pokračování Bilanční diagnostiky a domlouvání individuálních schůzek s psycholožkou
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • pokračování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

Listopad 2012

 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání individuální Motivační a psychologické aktivizace
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy sebeprezentačních technik, Činnost institucí veřejné a státní správy)
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • administrativní zajištění nástupu na další dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • kontaktování účastníků projektu a zahájení Rekvalifikačního kurzu- Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí

Říjen 2012

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání Motivační a psychologické aktivizace pro nové účastníky projektu i pro účastníky v poradenském středisku v Děčíně
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy pracovní psychologie) 
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM
 • uspořádání informačního semináře k projektu za účasti zapojených zaměstnavatelů a účastníků projektu
 • jednání s lektorem, stanovení termínu pro rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, zahájení kurzu

Září 2012

 • nástup tří účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • provoz poradenského centra
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání dalších kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí, Základy právního vědomí)

Srpen 2012

 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí, Základy právního vědomí a Finanční gramotnosti
 • pořádání Bilanční a pracovní diagnostiky pro účastníky projektu
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • administrativní zajištění nástupu na první dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí

Červenec 2012

 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování zapojených účastníků projektu a zahájení první klíčové aktivity Motivační a psychologická aktivizace
 • distribuce dalších letáků, oznamujících existenci projektu
 • otevření poradenského centra pro účastníky projektu
 • příprava učebny na pořádání prvních kurzů v rámci poradenského centra

Červen 2012

 • příprava informačních materiálů o projektu a uveřejnění
 • vyhledávání dalších zaměstnavatelů v regionu se zájmem vytvořit nová pracovní místa
 • jednání s dalšími organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu
 • konzultace s lektory a příprava prvních klíčových aktivit
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu, podpis dohod, zpracovávání dotazníků

Květen 2012

 • 1.5. zahájení projektu
 • tvorba a finalizace personálních a technických podmínek projektu
 • zahájení komunikace a plánování jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření dotovaných pracovních míst a aktualizace jejich požadavků
 • propagace projektu- příprava informačních materiálů a dokumentů
 • zajištění učebny v Děčíně a jejího pronájmu
 • jednání s prvními zájemci o vstup do projektu