Podpora nové práci

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Název projektu: Podpora nové práci
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 44
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00071
Datum realizace: 1.5.2010 – 30.4.2012
Realizátor: SOLEDPRO s.r.o.

Osobám se ztíženým přístupem na trh práce nabízíme vzdělávací kurzy a nová pracovní místa. Projekt byl úspěšně ukončen.

loga partnerů

Popis projektu:

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti zájemců o práci. Jeho zásadním významem je skutečnost, že se zaměřuje na cílovou skupinu, která je jednou z nejvíce ohrožených vstupem na trh práce (TP). Do cílové skupiny v tomto projektu jsou zařazeny osoby vedené na ÚP jako zájemci o zaměstnání, osoby zaměstnané, které jsou však ohroženy ztrátou zaměstnání, dále pak čerství absolventi středních a vysokých škol, osoby pečující o děti do 15 let věku a fyzické osoby nad 50 let věku. Projekt si klade za hlavní cíl posílit šance cílové skupiny prostřednictvím odstraňování překážek, které znesnadňují její rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Základního cíle bude dosahováno naplňováním dílčích cílů:
Vytvoření komplexního vzdělávacího, motivačního a poradenského programu, který bude zahrnovat teoretické výukové aktivity, praktický nácvik dovedností, komponenty bilanční, pracovní diagnostiky, umístění účastníků projektu (UP) na dotovaná pracovní místa. Cilem projektu není uspěchat nástup cílové skupiny na pracoviště, ale vytvořit fungující systém, který pomocí kvalitní analýzy, psychologicko-motivačního procesu a následné obecné rekvalifikace napomůže významnému zvýšení šancí UP ke vstupu na TP. Účastníkům projektu bude k dispozici kvalitní poradenské pracoviště, které bude sloužit ohroženým osobám i po skončení projektu.

Cílové skupiny projektu:

Zájemci o zaměstnání

 • Zájemci bez evidence na ÚP:
  Zapojení do projektu osobám ohroženým ztrátou zaměstnání bylo nabídnuto 1156-ti zaměstnavatelům. Budou informovány odborové organizace ve vybraných podnicích.
 • Absolventi VŠ:
  Na www stránkách studijních oddělení fakult VŠ v regionu vyvěsíme informace o projektu a volných pracovních místech.
 • Matky po porodu:
  Umístíme náborový materiál v čekárnách pediatrických ordinací a na nástěnkách v dětských odděleních nemocnic.
 • Osoby pečující o dítě do 15-ti let:
  Informační letáky jsou průběžně distribuovány příjemcům porodného, rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a sociálního příspěvku při jejich pravidelných návštěvách na sociálním odboru magistrátu i obvodních úřadů.
 • Osoby starší 50-ti let:
  UP budou vybíráni na základě osobní komunikace s personalisty zaměstnavatelů.

UP absolvují vzdělávací proces, popsaný v Klíčových aktivitách. Zapojí se nejprve formou aktivní účasti na skupinovém poradenství. Dále absolvují bilanční a pracovní diagnostiku. Poté nastoupí do rekvalifikačního procesu s komponenty Osobnostní psychologie, Pracovní právo, Ochrana životního prostředí, Zásady bezpečnosti práce a Základy informačních technologií. Vybraní UP pak nastoupí do zaměstnání na dotovaná pracovní místa. Po celou dobu studia i pracovního procesu budou UP v pravidelném osobním kontaktu s psychologem a pracovním poradcem formou osobních návštěv 1x za 2 měsíce. Po skončení projektu budou UP nadále evidováni v Poradenském centru, kde budou moci konzultovat své potřeby a problémy. Dle provedené analýzy za použití statistických dat úřadů práce, psychologických studií pro segment dané cílové skupiny a konzultací se spolupracujícími subjekty je takto koncipovaný projekt potřebný zejména pro zvolenou cílovou skupinu. Cíle projektu a vhodnost pro cílovou skupinu jsou voleny po studiu OP LZZ, globálního a dílčích cílů

Oblasti podpory 2.1 a konzultací se spolupracujícími subjekty a úřady práce.Aktuální činnosti

Do projektu Podpora nové práci se zapojilo celkem 95 osob, z nichž 30 nalezlo nové pracovní místo u 12 zaměstnavatelů.

Duben 2012

 • uspořádání závěrečného semináře pro zaměstnavatele i jednotlivé účastníky projektu
 • hodnocení projektu
 • provozování poradenského centra
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu
 • ukončení projektu k 30.4.2012

Březen 2012

 • kontaktování zapojených zaměstnavatelů a vyhodnocení projektu
 • provozování poradenského centra
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Únor 2012

 • kontaktování účastníků projektu a konání KA Základy právního vědomí pro poslední skupinu
 • kontaktování účastníků projektu a konání posledních kurzů v rámci KA Informační technologie (Word pokročilí, Excel pokročilí, Internet a elektronická komunikace pokročilí a Powerpoint)
 • provozování poradenského centra
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Leden 2012

 • plán klíčových aktivit na rok 2012
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Informační technologie (Excel základy, Internet a elektronická komunikace základy)
 • konání KA Základy psychologie pro poslední skupinu účastníků projektu
 • provozování poradenského centra
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Prosinec 2011

 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Základy psychologie pro další účastníky projektu, kteří tuto KA ještě neabsolvovali
 • konání KA Základy šetrné ekologie pro poslední skupinu účastníků projektu 
 • provozování poradenského centra

Listopad 2011

 • provozování poradenského centra
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Základy právního vědomí a Základy šetrné ekologie pro další skupiny účastníků projektu, kteří tyto KA dříve neabsolvovali 
 • pokračování KA Informační technologie (Word základy, Internet a elektronická komunikace pokročilí, Powerpoint)
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu 

Říjen 2011

 • nástup posledních účastníků na dotovaná pracovní místa
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu
 • pokračování KA Informační technologie (Excel základy, Internet a elektronická komunikace základy a pokročilí)
 • komunikace s účastníky projektu a vyhledávání vhodných pracovních míst v rámci zprostředkování zaměstnání

Září 2011

 • nástup 3 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu
 • vysílání informačního spotu o existenci projektu na regionální TV Lyra
 • uspořádání informačního semináře za účasti zástupců Ústeckého kraje a ředitele ÚP v Ústí nad Labem
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Informační technologie (Word základy, Internet a elektronická komunikace pokročilí a Powerpoint)
 • pokračování KA Základy šetrné ekologie pro další účastníky projektu, kteří tyto KA dříve neabsolvovali

Srpen 2011

 • provozování poradenského centra
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Červenec 2011

 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu
 • nástup 1 účastníka projektu na dotované pracovní místo
 • zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Červen 2011

 • vytvoření Poradenského centra pro účastníky projektu
 • nástup 4 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu účastníků projektu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů
 • komunikace s účastníky projektu, majících zájem o zprostředkování pracovních míst
 • pokračování KA Základy právního vědomí, Základy šetrné ekologie a
  Základy psychologie pro další skupiny účastníků projektu, kteří tyto KA
  dříve neabsolvovali

Květen 2011

 • nástup 5 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu účastníků projektu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • vyhledávání a následné kontaktování dalších firem v rámci zprostředkování práce, ve kterých by se mohli uplatnit účastníci projektu
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Základy právního vědomí, Základy šetrné ekologie a Základy psychologie pro další skupiny, kteří tyto KA dříve neabsolvovali
 • příprava Poradenského centra pro účastníky projektu

Duben 2011

 • nástup dalších 5 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu dalších účastníků projektu na
  dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování KA Informační technologie (Internet a elektronická komunikace)
 • pokračování KA Základy psychologie pro další skupinu účastníků projektu
 • kontaktování účastníků projektu a zahájení nové KA Základy šetrné ekologie

Březen 2011

 • nástup dalších 3 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu dalších účastníků projektu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • vyhledávání a kontaktování firem v rámci zprostředkování práce, ve kterých by se mohli uplatnit účastníci projektu
 • pokračování KA Základy právního vědomí pro další skupinu účastníků projektu
 • kontaktování účastníků projektu a zahájení nové KA Základy psychologie

Únor 2011

 • nástup prvních účastníků projektu na dotovaná pracovní místa
 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • administrativní zajištění nástupu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • opakování KA Informační technologie MS Excel z důvodu velkého zájmu účastníků projektu
 • vyhledávání a kontaktování firem v rámci zprostředkování práce
 • kontaktování účastníků projektu a zahájení nové KA Základy právního vědomí

Leden 2011

 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • administrativní zajištění nástupu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování v KA Informační technologie (MS Excel pro začátečníky i pokročilé)

Prosinec 2010

 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování v KA Bilanční diagnostika
 • kontaktování účastníků projektu a pokračování v KA Pracovní diagnostika
 • zahájení nové KA Informační technologie (MS Word pro začátečníky a pokročilé) – kontaktování účastníků projektu a zahájení kurzů

Listopad 2010

 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • prezentace projektu na konferenci „Sociální politika kraje“
 • administrativní zajištění nástupu na dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • kontaktování a pokračování v KA Pracovní diagnostika (další skupina)