Nehledíme na minulost

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Název projektu: Nehledíme na minulost
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 74
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00114
Datum realizace: 1.4.2012 – 31.3.2014
Realizátor: SOLEDPRO s.r.o.

Uchazečům o zaměstnání se ztíženým přístupem na trh práce nabízíme rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa. Projekt byl úspěšně ukončen.loga partnerů

Popis projektu:

Projekt je zaměřený na uchazeče o zaměstnání a z nich osoby po výkonu trestu odnětí svobody zejména na osoby do 1 roku od konce výkonu trestu v Libereckém kraji. Tato cílová skupina je charakterizována velmi obtížným vstupem na trh práce, který je dám délkou pobytu ve výkonu trestu, neochotou zaměstnavatelů přijímat tuto CS z důvodu jejich minulosti a obav z recidivy, zpravidla nízkou kvalifikací a ve většině případů také nedostatkem finančních prostředků a s tím souvisejících osobních problémů (nezajištěné bydlení, narušené rodinné a partnerské vztahy). Žadatel s danou skupinou pracuje již 3. rokem za úzké spolupráce Probační a mediační služby. Proto je pro CS připravený projekt, který je zaměřený na jejich potřeby a za hlavní cíl si klade zvýšit zaměstnanost dané cílové skupiny. Účastníci projektu absolvují psychologickou, motivační a akviziční intervenci s cílem zvýšení motivace a aktivního přístupu v hledání zaměstnání, dále jsou zde zastoupeny bilanční a pracovní diagnostiky a rekvalifikační kurzy, které odpovídají požadavkům českolipského a libereckého trhu práce a spolupracujícím organizacím. Dále jsou pro účastníky projektu připraveny služby Poradenského centra, nově otevřeného v České Lípě, kde budou absolvovat poradenské a vzdělávací kurzy. Vybraní účastníci projektu poté nastoupí na dotovaná pracovní místa. Dalším z účastníků projektu bude zprostředkováno zaměstnání pomocí služeb personální agentury Soledpro, která byla zřízena na začátku roku 2010, která úspěšně umísťuje účastníky projektu na trh práce.

Cílová skupina projektu:

Uchazeči o zaměstnání

 • Osoby po výkonu trestu odnětí svobody a z nich zejména osoby do 1 roku od konce výkonu trestu.

Cílová skupina absolvuje vzdělávací program zaměřený na odstraňování překážek k práci. Celý proces bude pod aktivní kontrolou specializovaného psychologa. Vzdělávací, poradenské a rekvalifikační kurzy budou lektorovány kvalifikovanými lektory za pomoci specifických metod výuky pro zvolenou cílovou skupinu, a budou doprovázeny praktickými cvičeními. Všechny vzdělávací části budou cílené na konkrétní potřeby každého z nich. Projekt „Nehledíme na minulost“ nabízí komplexní a ucelený program šitý na míru potřebám cílové skupiny. Veškeré tyto vzdělávací aktivity jsou pro účastníky projektu zcela zdarma.

Realizátor účastníky projektu připraví na nutnost změn, pomůže zvýšit motivaci k aktivnímu přístupu při vyhledávání zaměstnání, vyzdvihnout silné stránky osobnosti,  zvýší  jejich odborné i všeobecné znalosti, pomůže jim najít odpovídající pracovní uplatnění, ukáže jim, jak a kde je do budoucna hledat a bude garantovat i následnou podporu v případě neúspěchu nebo v případě potřeby dalších změn. Pomocí propagačních aktivit ukáže i uchazečům o zaměstnání z této cílové skupiny do projektu nezapojeným, že změna je možná a reálně dosažitelná.Aktuální činnosti

Do projektu „Nehledíme na minulost“ se zapojilo celkem 50 osob, z nichž 10 nalezlo nové pracovní místo u 6 zaměstnavatelů.

Březen 2014

 • ukončení projektu k 31.3.2014
 • celkové hodnocení projektu
 • provoz poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní klienty

Únor 2014

 • realizace klíčových aktivit: Základy sebeprezentačních technik
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • kontaktování zapojených zaměstnavatelů a vyhodnocení projektu

Leden 2014

 • realizace klíčových aktivit: Finanční gramotnost, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT
 • příprava a uspořádání závěrečného semináře pro zaměstnavatele i jednotlivé účastníky projektu
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce

Prosinec 2013

 • realizace klíčových aktivit: Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • dočerpání dotací u dalších zaměstnavatelů
 • hodnocení realizace projektu za rok 2013 a plán do 03/2014

Listopad 2013

 • realizace klíčových aktivit: Bilanční a pracovní diagnostika, Finanční gramotnost,  Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, rekvalifikace Obsluha motorové řetězové pily, Obsluha křovinořezu a motorové sekačky
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • dočerpání dotace u dalšího zaměstnavatele
 • jednání se zájemcem o vstup do projektu

Říjen 2013

 • realizace klíčových aktivit: Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • průběžné hodnocení realizace projektu s pracovníky Probační a mediační služby
 • příprava rekvalifikací dle zájmu CS

Září 2013

 • příprava kontroly na místě
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • realizace klíčových aktivit: PMAI- individuální, Finanční gramotnost, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT
 • zprostředkování pracovních míst
 • kontrola na místě

Srpen 2013

 • realizace klíčových aktivit: Základy sebeprezentačních technik, PMAI- individuální
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem a asistentkou
 • příprava dalších rekvalifikací: Obsluha řetězové motorové pily, Obsluha křovinořezu a motorové sekačky
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • dočerpání dotace u jednoho zaměstnavatele

Červenec 2013

 • jednání se zaměstnavateli ohledně dočerpávání dotací
 • realizace klíčových aktivit: Finanční gramotnost
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • zprostředkování pracovních míst

Červen 2013

 • Poslední nástupy na dotovaná pracovní místa
 • dočerpání dotace u prvního zaměstnavatele
 • realizace klíčových aktivit: Základy ekologie, Základy sebeprezentačních technik, PMAI
 • rekvalifikace : Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu a motor.sekačky
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • průběžné hodnocení realizace projektu s pracovníky Probační a mediační služby

Květen 2013

 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • realizace klíčových aktivit: Základy právního vědomí, Bilanční a pracovní diagnostika, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT
 • ukončení rekvalifikačního kurzu „Svářeč“
 • příprava dalších rekvalifikací
 • zprostředkování pracovních míst
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem

Duben 2013

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • další nástupy na dotovaná pracovní místa
 • realizace klíčových aktivit: BDG-individuální, Finanční gramotnost, Základy ekologie
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • rekvalifikační kurz „ Svářeč“
 • příprava dalších rekvalifikací dle požadavků a zájmu CS
 • nástup na poslední volnou pozici DPM
 • zprostředkování pracovních míst

Březen 2013

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • další nástupy na dotovaná pracovní místa
 • realizace klíčových aktivit: PMAI, BDG-skupinová, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy sebeprezentace
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • příprava rekvalifikačního kurzu „Svářeč“
 • jednání se zástupci PMS, průběžné hodnocení  úspěšnosti realizace projektu

Únor 2013

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • další nástupy na dotovaná pracovní místa
 • realizace klíčových aktivit: PMAI, Základy ekologie
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • jednání se zaměstnavateli
 • zprostředkování pracovních míst

Leden 2013

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • nástupy na dotovaná pracovní místa
 • jednání se zaměstnavateli
 • realizace klíčových aktivit: Efektivní konkty s trhem práce pomocí IT, Finanční gramotnost
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem

Prosinec 2012

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • jednání se zástupci PMS
 • další nástupy na dotovaná pracovní místa
 • realizace klíčových aktivit: PMAI, Základy sebeprezentačních technik, Základy pracovní psychologie
 • rekvalifikační kurz – svářeč
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem

Listopad 2012

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • jednání s rekvalifikačními středisky o realizaci rekvalifikačních kurzů pro CS
 • první nástup na dotované pracovní místo
 • realizace klíčových aktivit: PMAI, Základy ekologie, Finanční gramotnost, Základy právního vědomí
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem

Říjen 2012

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • jednání s organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu a oslovování dalších firem ohrožených propouštěním zaměstnanců
 • kontaktování účastníků projektu a klíčové aktivity: Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT
 • provoz poradenského centra – individuální konzultace s psychologem
 • jednání se zaměstnavateli s nabídkou obsazení nově vytvořených pracovních míst

Září 2012

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • jednání s organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu a oslovování dalších firem ohrožených propouštěním zaměstnanců
 • spolupráce s PMS v České Lípě a Jablonci nad Nisou
 • kontaktování účastníků projektu a klíčové aktivity: PMAI, Bilanční diagnostika, Základy ekologie, Základy právního vědomí
 • oslovení CS s nabídkou rekvalifikačních kurzů v rámci projektu

Srpen 2012

 • distribuce letáků oznamujících existenci projektu
 • jednání se zájemci o vstup do projektu a podpis dohod
 • jednání s organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu a oslovování dalších firem ohrožených propouštěním zaměstnanců
 • příprava učebny na první klíčové aktivity
 • kontaktování účastníků projektu a zahájení KA Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT

Červenec 2012

 • zapojení zájemců o vstup do projektu, podepsání dohod
 • oslovení dalších firem s možností využití dotace při vytvoření nových prac.míst pro CS
 • otevření nového Poradenského centra 
 • oslovení dodavatelů rekvalifikačních kurzů
 • oslovení CS s nabídkou rekvalifikačních kurzů v rámci projektu
 • kontaktování účastníků projektu a klíčové aktivity: PMAI, Bilanční diagnostika, Základy ekologie

Červen 2012

 • jednání s PMS v České Lípě, spolupráce s oslovením CS
 • jednání se zájemci o vstup do projektu, zapojení, sepsání dohod
 • jednání s oslovenými firmami
 • výběr HW a SW pro potřeby projektu
 • zahájení realizace klíčových aktivit: Psychologicko motivační a aktivizační intervence (PMAI)

Květen 2012

 • příprava informačních materiálů a jejich distribuce
 • vyhledávání dalších zaměstnavatelů se zájmem vytvořit pracovní místa
 • jednání s dalšími organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu
 • konzultace s lektory a příprava prvních klíčových aktivit
 • jednání se zájemci o vstup do projektu, podpisy dohod
 • jednání o pronájmu prostor v České Lípě (rozšíření pobočky Poradenského centra) pro potřeby CS – učební prostory a motivační místnost

Duben 2012

 • 1.4. zahájení projektu
 • vytvoření personálních a technických podmínek projektu
 • dokumentace a administrativa projektu, monitoring 
 • propagace projektu- příprava informačních materiálů a dokumentů
 • úvodní jednání se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o vytvoření pracovních míst a jednání s dalšími organizacemi
 • příprava oslovení zájemců o vstup do projektu