Do práce bez překážek

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Název projektu: Do práce bez překážek
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 74
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00055
Datum realizace: 1.3.2012 – 28.2.2014
Realizátor: SOLEDPRO s.r.o.

Uchazečům o zaměstnání se ztíženým přístupem na trh práce nabízíme rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa. Projekt byl úspěšně ukončen.

loga partnerů

Popis projektu:

Cílem projektu „Do práce bez překážek“ je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Tento projekt se zaměřuje na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou nejvíce znevýhodnění na trhu práce, a to nejen na Ústecku. Konkrétně se jedná o osoby se zdravotním postižením zejména nad 50 let věku a fyzické osoby, které jsou nezaměstnané více než 5 měsíců, a z nich zejména osoby starší 50 let trpící zdravotními problémy. Obě tyto cílové skupiny mají stejné potřeby, neboť: Jsou nezaměstnaní, mají nepříznivý zdravotní stav a věk a mají kvalifikace, které nejsou na trhu práce požadovány. Proto je pro ně připravený projekt, který se jim věnuje komplexně, ale zároveň respektuje jejich individuální potřeby a přání. Žadatel s vybranou cílovou skupinou spolupracuje již více než 3 roky a za tu dobu dobře poznal potřeby dané cílové skupiny. Z nich také vychází připravený program, obsahující motivační blok, bilanční a pracovní diagnostiku a tematické obory rekvalifikací. Účastníkům projektu bude také k dispozici Poradenské centrum, kde budou absolvovat poradenské a vzdělávací kurzy. Vybraní účastníci projektu poté nastoupí na dotovaná pracovní místa. Dalším z účastníků projektu bude zprostředkováno zaměstnání pomocí služeb personální agentury Soledpro, která byla zřízená na začátku roku 2010 a úspěšně s danými cílovými skupinami spolupracuje a umísťuje je zpět na trh práce.

Cílové skupiny projektu:

Uchazeči o zaměstnání

 • Osoby se zdravotním postižením a se zdravotními omezeními a to zejména osoby nad 50 let věku.
 • Osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a z nich zejména osoby starší 50 let a s nepříznivým zdravotním stavem.

Účastníci projektu projdou procesem, zaměřeným na odstraňování překážek k práci. Celý proces bude pod aktivní kontrolou specializovaného psychologa. Vzdělávací, poradenské a rekvalifikační kurzy budou lektorovány za pomoci specifických metod výuky pro zvolenou cílovou skupinu, a budou doprovázeny praktickými cvičeními. Jejich složení a aplikace účastníkům projektu bude přísně selektivní, vždy cílené na potřeby každého z nich. Projekt „Do práce bez překážek“ nenabízí dílčí aktivity, se kterými již UP přišli do kontaktu v rámci úřadů práce, ale komplexní a ucelený program šitý na míru potřebám cílové skupiny.

Realizátor účastníky projektu připraví na nutnost změn, pomůže pozvednout jejich odborné i všeobecné znalosti, pomůže jim najít odpovídající pracovní uplatnění, ukáže jim, jak a kde je do budoucna hledat a bude garantovat i následnou podporu v případě neúspěchu nebo v případě potřeby dalších změn. Pomocí propagačních aktivit ukáže i ostatním příslušníkům cílové skupiny, do projektu nezařazeným, že změna je možná a reálně dosažitelná.Aktuální činnosti

Do projektu „Do práce bez překážek“ se zapojilo celkem 60 osob, z nichž 14 nalezlo nové pracovní místo u 8 zaměstnavatelů.

Únor 2014

 • ukončení projektu k 28.2.2014
 • celkové hodnocení projektu
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce

Leden 2014

 • příprava a uspořádání závěrečného semináře pro zaměstnavatele i jednotlivé účastníky projektu
 • kontaktování zapojených zaměstnavatelů a vyhodnocení projektu
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce

Prosinec 2013

 • kontaktování účastníků projektu a pořádání posledního kurzu v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí)
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce
 • zprostředkování pracovních míst pro účastníky projektu

Listopad 2013

 • provedení individuální Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nově zapojené účastníky projektu
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost a Základy sebeprezentačních technik)
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce
 • komunikace s jednotlivými zaměstnavateli a vyhodnocení spolupráce v rámci projektu

Říjen 2013

 • kontaktování účastníků projektu a uspořádání kurzu Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT v rámci poradenského centra
 • zapojení posledních zájemců o vstup do projektu
 • ukončení posledních dotovaných pracovních míst
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce

Září 2013

 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy sebeprezentačních technik a Základy právního vědomí)
 • provedení individuální Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nově zapojené účastníky projektu
 • nástup 1 účastníka projektu na pracovní místo

Srpen 2013

 • zabezpečení rekvalifikačního kurzu Manikúra a nehtová modeláž pro účastnice projektu
 • zapojení dalších zájemců o vstup do projektu
 • kontaktování účastníků projektu a uspořádání kurzu finanční gramotnost v rámci poradenského centra
 • ukončení 1 dotovaného pracovního místa

Červenec 2013

 • kontaktování účastníků projektu a uspořádání kurzu Základy sebeprezentačních technik v rámci poradenského centra
 • provedení individuální  Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nově zapojené účastníky projektu
 • plánování posledního rekvalifikačního kurzu
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i ostatní zájemce

Červen 2013

 • zapojení dalších zájemců o vstup do projektu
 • kontaktování nově zapojených účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • informování účastníků projektu a pořádání Bilanční a pracovní diagnostiky pro další zájemce
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí a Základy ekologie)
 • provozování poradenského centra pro účastníky projektu i další zájemce

Květen 2013

 • ukončení rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače a Sváření
 • kontaktování nově zapojených účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy pracovní psychologie, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Finanční gramotnost)

Duben 2013

 • zabezpečení rekvalifikačního kurzu Sváření a Obsluha osobního počítače pro účastníky projektu
 • informování účastníků projektu a pořádání Bilanční a pracovní diagnostiky pro další zájemce
 • kontaktování nově zapojených účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy ekologie a Základy sebeprezentačních technik)

Březen 2013

 • nástup 1 CS na vytvořené pracovní místo
 • kontaktování účastníků projektu a informační schůzka se zájemci o rekvalifikační kurz Sváření
 • zapojení dalších zájemců o vstup do projektu
 • zabezpečení rekvalifikačního kurzu Strážný včetně závěrečných zkoušek pro další 4 účastníky projektu
 • kontaktování nově zapojených účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy právního vědomí, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT)

Únor 2013

 • plánování dalších rekvalifikačních kurzů
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a jejich zapojení
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • informování účastníků projektu a pořádání Bilanční a pracovní diagnostiky pro zájemce
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy ekologie, Finanční gramotnost)
 • jednání se zaměstnavatelem, další plánovaný nástup na DPM

Leden 2013

 • ukončení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu 
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy pracovní psychologie, Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí)
 • komunikace se zaměstnavateli, požadavky na pracovní místa v rámci zprostředkování zaměstnání
 • ukončení dotací na první vytvořená pracovní místa

Prosinec 2012

 • pokračování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
 • zabezpečení rekvalifikačního kurzu Strážný včetně závěrečné zkoušky
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánovaný nástup na DPM
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy ekologie, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT)

Listopad 2012

 • zahájení dalšího rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách na základě žádosti CS
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí)
 • komunikace se zaměstnavateli, požadavky na pracovní místa v rámci zprostředkování zaměstnání

Říjen 2012

 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu, pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy ekologie, Základy pracovní psychologie)
 • pokračování KA Bilanční diagnostika a domlouvání individuálních schůzek s psycholožkou
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Září 2012

 • ukončení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
 • kontaktování nových účastníků projektu a pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí, Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT)
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • komunikace se zaměstnavateli, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Srpen 2012

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu
 • pokračování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání Bilanční diagnostiky a pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí
 • kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy  účastníků projektu na DPM

Červenec 2012

 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod
 • nástup dalších účastníků na dotovaná pracovní místa
 • administrativní zajištění nástupu na další dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí
 • provoz poradenského centra
 • uspořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další skupinu účastníků projektu
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání dalších kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy pracovní psychologie, Základy sebeprezentačních technik)
 • jednání s lektorem, stanovení termínu pro rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, zahájení kurzu

Červen 2012

 • nástup prvního účastníka projektu na dotované pracovní místo
 • otevření poradenského centra pro účastníky projektu
 • příprava učebny na pořádání prvních kurzů v rámci poradenského centra
 • kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí, Základy právního vědomí a Finanční gramotnosti
 • pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další účastníky projektu
 • uspořádání informačního semináře k projektu za účasti zapojených zaměstnavatelů a účastníků projektu
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod

Květen 2012

 • jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod
 • kontaktování zapojených účastníků projektu a zahájení první klíčové aktivity Psychologická motivační a aktivizační intervence
 • distribuce dalších letáků, oznamujících existenci projektu
 • administrativní zajištění nástupu na první dotovaná pracovní místa a výběr vhodných kandidátů, kteří na ně nastoupí 

Duben 2012

 • příprava informačních materiálů a jejich distribuce
 • vyhledávání dalších zaměstnavatelů se zájmem vytvořit pracovní místa
 • jednání s dalšími organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu
 • konzultace s lektory a příprava prvních klíčových aktivit
 • jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu, podpis dohod

Březen 2012

 • 1.3. zahájení projektu
 • jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a  aktualizace jejich požadavků počet
 • zajištění učebny v Děčíně a jejího pronájmu pronájem
 • příprava informačních materiálů a dokumentů
 • jednání s prvními zájemci o vstup do projektu