Support

SOLEDPRO UVÁDÍ NA TRH V ČR REÁLNOU IT BEZPEČNOST

Samozřejmostí jsou komplexní servisní služby pro zajištění maximálně efektivního provozu a optimálního využití dodaného software.

Technický support poskytuje standardně tyto služby:

Instalace software

 • Prvotní instalace software a jeho implementace do prostředí uživatele.
 • Instalace software na nová pracoviště klienta.
 • Zaškolení administrátora sítě.

Nové verze software

 • Sledování termínů uvolnění nových verzí software.
 • Testování nových verzí v laboratorních podmínkách i v ostrém provozu.
 • Testování nových verzí v lokalizovaných verzích operačních systémů.
 • Na základě úspěšně provedených testů doporučení k provedení vlastního upgrade.
 • Instalace nových verzí.
 • Zaškolení a seznámení administrátora s novými funkcionalitami software.

Nastavení software

 • Ve spolupráci s administrátorem sítě nadefinování bezpečnostních politik a nastavení optimální konfigurace bezpečnostního software.
 • U zálohovacího software nadefinování zálohovacích jobů dle připraveného projektu.
 • Technická podpora při další správě produktů administrátorem sítě.

Služba Hot-line

 • Smluvní technická podpora (8/5 nebo 24/7 ) pro řešení závažných havárií v provozu dodaných produktů.
 • V případě výskytu problémů bránících provozu software u zákazníka provede technik SOLEDPRO s.r.o. na místě servisní zákrok vedoucí k jejich odstranění.
 • Podpora při haváriích aplikačního a databázového prostředí.
 • Výjezdy do lokality klienta nejsou zpoplatněny, vše je zahrnuto do jediného poplatku za plnění smlouvy.

Pravidelné kontroly funkčnosti a účinnosti software 

 • Technici SOLEDPRO s.r.o. provádějí preventivní kontroly provozu software. Kontroly probíhají zpravidla vzdáleným přístupem. Podmínkou je zpřístupnění administrátorské konzole přes zabezpečené (šifrované) spojení.
 • Četnost preventivních kontrol je závislá na prostředí uživatele a jeho vzájemné dohodě s poskytovatelem služeb.
 • U antimalwarového software je pravidelně prováděn dohled nad procesem aktualizací a testována účinnost poskytované ochrany.
 • U zálohovacího software jsou pravidelně prováděny analýzy provozních logů.
 • V případě preventivní kontroly přímo v lokalitě uživatele, tedy zejména po haváriích, po odstranění problémů, při instalaci nových verzí či na žádost klienta, jsou prováděny tyto úkony:
  • Instalace nové verze software, migrace stávající verze na jiný server apod.
  • Kontrola funkčnosti a nastavení, event. úprava nastavení software.Testování účinnosti poskytované ochrany u bezpečnostního software.
  • Testování kompletnosti prováděných záloh u zálohovacích jobů.
  • Kontrola bezpečnostních opatření v rámci podnikových sítí.
  • Návrhy dodatečného zabezpečení dat a sítí nebo úprav stávajícího (systémového i produktového, podle sítě zákazníka).
  • Konzultace s administrátorem sítě na místě, dle vybraných témat či dotazů uživatelů apod.

Sledování platnosti licencí, event. nutného předplatného 

 • Upozorňuje zákazníka v dostatečném časovém předstihu o blížícím se termínu konce platnosti jeho licencí, u bezpečnostního software též o konci platnosti předplatného k jeho licencím.
 • Zpracovává klientovi kalkulaci nákladů na prodloužení platnosti licencí či předplatného.
 • Zařizuje prodloužení jejich platnosti.

Školení

 • Na požádání zákazníka provádíme  školení zaměřené na oblast komplexní bezpečnosti provozu IT a zabezpečení dat a sítí. Max. 1 x ročně.