Nástroje pro monitorování

ManageEngine

ManageEngine_Monitoring-CZ

Applications Manager

Funkce: Software pro monitorování aplikačních serverů (Java, vFabric, …), databázových serverů (Oracle, PostgreSQL, MySQL, …), operačních systémů (Windows, MacOS, Novell, Linux, …), virtualizovaných serverů (Hyper-V, XenServer, Citrix, …), ERP serverů (SAP, Siebel, Oracle EBS, …), serverů GroupWare a sdílení dokumentů (SharePoint, Exchange, Tuxedo, …), Cloudových řešení (Azure, Amazon, …)

Jedná se o výčet nejznámějších, kompletní výčet podporovaných řešení přesahuje 100 položek.

Verze: Rozděluje se na verzi Essential (nemá některé funkce) a Enterprise (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem nebo kombinací jednorázového nákupu vlastní licence a ročního poplatku za aktualizace. Cena je závislá na počtu monitorovaných zařízení a je pro jednoho uživatele, další uživatelé se doplácí pevnou částkou.

 

OPManager

Funkce: Aplikace pro správu aktivních prvků a serverů v síti, která zahrnuje funkce, jako je monitorování sítě a serverů, upozornění na anomálie, informace o vytížení, využití a analýza šířky pásma a správa IP adres. Pomáhá převzít kontrolu nad sítí.

Verze: Rozděluje se na verzi Essential (nemá některé funkce) a Enterprise (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem nebo kombinací jednorázového nákupu vlastní licence a ročního poplatku za aktualizace. Cena je závislá na počtu monitorovaných zařízení a doplácí se add-ony pro rozšíření, opět podle počtu.

 

NetFlow Analyzer

Funkce: Kompletní síťový nástroj pro správu síťového provozu, který využívá analýzy toku dat pro získání přehledu a informací o využití šířky pásma v reálném čase. Umožňuje rozpoznání a klasifikování nestandartních aplikací, které chtějí využívat datový tok. Umožňuje upravovat správné rozdělení datového toku. Plánování kapacit. Monitorování podle typu dat (např. video a hlasové služby).

Verze: Rozděluje se na verzi Essential (některé funkce nutno dokoupit jako add-on, u některých funkcí je kapacitní omezení) a Enterprise (plná funkcionalita).

Licencování: Kombinací jednorázového nákupu vlastní licence a ročního poplatku za aktualizace. Cena je závislá na počtu portů. Možnost add-on rozšíření, např. IPS sonda.

 

OPutils

Funkce: Nástroj pro monitorování portů aktivních prvků a IP adres. Pracuje v reálném čase. Pomáhá účinně monitorovat a diagnostikovat nestandardní aktivity v síti, jako špionážní techniky Rogue system Detection, Bandwith monitoring, Network Monitoring a další. Podporuje správu IP adres a mapování portů.

Verze: Rozděluje se na verzi Standart (nemá některé funkce) a Professional (plná funkcionalita).

Licencování: Kombinací jednorázového nákupu vlastní licence a ročního poplatku za aktualizace. Cena je závislá na počtu IP adres.

 

NetworkConfigurationManager

Funkce: Aplikace pro automatizaci a řízení celého životního cyklu správy a konfigurace zařízení v síti (NCCCM).

Licencování: Cena je závislá na počtu monitorovaných zařízení. Lze nakoupit samostatně, v tom případě se platí roční poplatek, nebo jako add-on pro OPManager, nebo NetFlowAnalyzer, pak se licencuje podle „mateřské“ aplikace.

Site 24×7

Funkce: Nástroj pro kontrolu dostupnosti kritických zdrojů a prvků v síti (routery, switche, firewally, servery, tiskárny, …). Zkoumá výpadky, určuje problémy a monitoruje dostupnost v reálném čase.

Verze: Rozděluje se na verzi Standard (nemá některé funkce), Premier (plná funkcionalita) a Business (některé funkce lze dokoupit jako add-on)

Licencování: Ročním poplatkem podle počtu monitorů.

ManageEngine_Monitoring-CZ

Vyžádejte si prosím konkrétní cenový návrh na obchod@soledpro.cz