Nástroje pro Active Directory

ManageEngine

RecoveryManager Plus

Funkce: Pomocí webového prohlížeče řízený software pro zálohování a obnovu Active Directory, který umožňuje zálohovat všechny Active Directory objekty, dále umožňuje obnovit již odstraněné objekty (User, Groups, GPO, OU/Container, Computers,  Contact, DNS, Group membership, Exchange status). Podobné jako funkce „koš“ v Microsoft Windows. Navíc poskytuje flexibilitu pro obnovení pouze určitého typu objektu nebo jen určitého atributu objektu. Umožňuje vést historii změn a verzí u objektů.

Licencování: Ročním poplatkem, který je závislý na počtu User objektů.

 

ADAudit Plus

Funkce: Audit Windows Active Directory v reálném čase. Více než 200 předkonfigurovaných výstupů, sledování přihlašování/odhlašování uživatelů, přehled nastavených politik a jejich nastavení, přehled nastavení DNS serverů. Monitorování změn objektů v Active Directory (uživatelů, skupin, počítačů, politik). Přehled tiskáren a použitých USB zařízení. Archivace dat.

Verze: Rozděluje se na verzi Standard (nemá některé funkce) a Professional (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem, který je dán počtem doménových řadičů, počtem serverů a počtem stanic.

 

ADManager Plus

Funkce: Jednoduchý snadno aplikovatelný management pro Windows Active Directory. ADM+ nabízí reporting řešení, který pomáhá AD administrátorům a help-desk technikům s denní agendou. Umožňuje automatizovat některé činnosti, lze využít i mobilní aplikace.

Verze: Rozděluje se na verzi Standard (nemá některé funkce) a Professional (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem, který je pro jednu doménu a je závislý na počtu „helpdesk“ techniků. Za každou další doménu se doplácí pevná částka, již nezávislá na počtu techniků.

 

Exchange Reporter Plus

Funkce: Nástroj podobný ADManager Plus. Rozdílem je způsob komunikace, kdy Exchange Reporter Plus komunikuje pouze s Microsoft Exchange. Je zaměřený na monitorování a výstupní přehledy.

Verze: Rozděluje se na verzi Standard (nemá některé funkce) a Professional (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem, který je závislý na počtu mailboxů.

 

ADSelfService Plus

Funkce: Aplikace pro správu a generování hesel, a automatizovaný systém na odemykání účtů a obnovování hesel.

Verze: Rozděluje se na verzi Standard (nemá některé funkce) a Professional (plná funkcionalita).

Licencování: Ročním poplatkem, který je závislí na počtu objektů typu „User“.

 

Analytics Plus

Funkce: Aplikace pro vizualizaci a výstupní přehledy. Nástavbové rozšíření OpManageru a Aplications Manageru.

Licencování: Ročním poplatkem nebo kombinací jednorázového nákupu vlastní licence a ročního poplatku za aktualizace. Cena je pro 2 uživatele, další uživatelé se doplácí pevnou částkou.